Tehdään elävämpi, liikkuvampi ja parempi Helsinki

Ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon 2017

Teesit

1. Lisää liikettä

Kaupungin liikuntaseuroille osoittama 7 miljoonan euron tuki tulisi ohjata suoraan seuroille. Nykyinen käytäntö kohdentaa tukea alennettuina tilavuokrina ei toimi toivotulla tavalla. Koulujen liikuntatilat ovat edelleen harrastustoiminnassa alihyödynnettyjä. Parempi käyttöaste ja seurojen tarpeet huomioiva järjestelmä olisi mahdollinen organisoimalla tilojen varausjärjestelmä Helsingin Liikuntaviraston kautta. Eri lajien tarpeet tulisi paremmin huomioiduksi ja koordinoidulla varausjärjestelmällä olisi vaikutusta tilavuokrien lisäksi harrastamisen hintaan alentavasti.

Lasten liikuntaharrastusten hinnoista on puhuttu paljon. Vaikka asiaa on tutkittu ja selvitetty valtakunnan tasolla melko laajasti, tulisi Helsingin tehdä oma selvityksensä omista lähtökohdistaan. Näin saataisiin parempi käsitys todellisista syistä, seurauksista ja työkalut hintakehityksen hillitsemiseksi.

Liikunta ei ole vain mukava terveyttä edistävä harrastus. Sillä on myös iso yhteisöllisyyden lisääjänä, syrjäytymisen ehkäisyssä ja maahanmuuttajalasten kotoutumisessa uuteen kotimaahan. Sama rooli on monella muullakin harrastustoiminnalla. Helsingin tulee aktiivisesti tukea järjestöjä, jotka harrastustoimintaa järjestävät.

Maakuntahallinnon myötä kuntien tehtäväksi jäävässä ennaltaehkäisevässä terveystyössä liikunta on iso mahdollisuus. Tämä onkin paremmin huomioitava yhteistyössä sote-sektorin kanssa. Tutkittu tieto osoittaa sen, että näin toimien syntyy merkittävät säästöt niin kuntien kuin valtiontaloudenkin tasolla.

Useat helsinkiläiset palloilulajit kamppailevat harjoitus- ja pelipaikkatilojen pulan kanssa. Tällaisia lajeja ovat mm. koripallo, lentopallo, salibandy sekä käsipallo. Tätä tarvetta helpottaisi 3000 - 4000 henkeä vetävä, yksityisellä rahoituksella toteutettava palloilu-/konserttitila. Sellainen tulisi rakentaa Helsinkiin.

2. Kaupunkikulttuurin lisääminen

Helsingin tulee olla kaupunki, jossa niin asukkaat, turistit kuin matkailijatkin viihtyvät. Erilaiset tapahtumat ovat yksi osa tätä elävää kaupunkikuvaa ja elinkeinopolitiikkaa. Helsingin kaupungin alaisuuteen tuleekin perustaa yksikkö, jonka tehtävänä on markkinoida kaupunkia maailmalle tapahtumakaupunkina.

Tapahtumajärjestämisyksikön tehtävänä olisi mm. suurten kansainvälisten urheilukilpailujen ja erilaisten tapahtumien aktiivinen hakeminen järjestettäväksi Helsingissä. Kaupungissa on jo olemassa olevaa hotellikapasiteettia, järjestämiskokemusta sekä fasiliteetteja isojenkin tapahtumien pitopaikoiksi.

Keskeinen tehtävä olisi myös auttaa eri tapahtumajärjestäjiä suunnittelutyössä ja toteutuksessa yhden luukun periaatteella. Kanssakäyminen ja yhteistyö kaupungin eri virastojen ja viranomaistahojen kanssa helpottuisi ja näin myös tarpeetonta byrokratiaa olisi mahdollista karsia.

Tapahtumajärjestämisyksiköllä tulisi myös budjetti jolla se voi tukea tapahtumia Helsingissä sekä investoida tapahtumien infrastruktuuriin. On tärkeää että Helsingissä toimivat tapahtumajärjestäjät saavat tukea kaikilla osa-alueilla.

3. Kohtuuhintainen rakentaminen

Helsinkiin tulee saada normaalihintaisia asuntoja nuorille - nuoria pitää olla keskustan alueella ja kantakaupungissa. Helsingin alueen keskimääräinen neliöhinta on 4500 euroa, kun se on monelle alueella 5500 - 7500 euroa. Turussa se on puolestaan 2300 euroa ja Tampereella 2500 euroa. Helsingissä pitää myös purkaa byrokratiaa ja antaa mahdollisuus rakentaa hyvänhintaisia asuntoja. Neliömääriä ei tulisi säädellä, vaan rakentaminen tulisi suhteuttaa kysyntään. Helsinki tarvitsee ketteryyttä rakentamiseen ja kaavoitukseen – kaupungin pitää kehittyä nopeammin.

Videot

Joel

Olen 27-vuotias yrittäjä Helsingistä ja toiminut tapahtumatuottajana vuodesta 2011. Tapahtumien ohella olen tehnyt lukuisia projekteja, kerryttäen ikääni nähden laajalti erilaista työkokemusta. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sain 3315 ääntä ja olin tulokseen todella tyytyväinen. Nyt ainoa tavoitteeni on kuitenkin päästä Helsingin kaupunginvaltuustoon. Tervetuloa mukaan.

Ota yhteyttä:

joel.harkimo(at)starsquad.fi

 


Kuntavaalit 2017
Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017
Vaalipäivä 9.4.2017